Arkiv | juli, 2012

Hållbara lärdomar version 1.n

8 Jul

Fokusering på ämneskunskap och läroplanen gör att lärdomar går förlorade i det att eleverna som individer då inte står i fokus.
Hållbar utveckling borde vara ett naturligt och obligatoriskt block inom lärarutbildningen.

Ovanstående tankar läggs en ljum sommarsöndag fram i nyhetsfloran. Gott så! Utbildningssektorn skall nagelfaras – kontinuerligt! Däremot bör man ha välstickade sockor som håller fötterna torra innan man skrider till verket.

Utbildningens mål är i framtiden – Är framtiden. Om den är svårt att sia. Att exakt beskriva framtiden än värre även om exakta vetenskaper finns. Det exakta, det absoluta, förblir dock fragment ur vilka helheter söker sin form. En naturligt föränderlig framtid är en utmaning. Så ock utbildningen därför. Den lärare som utbildas idag kommer att vara aktiv ännu om 30 år.

Hurudan utbildning fick en lärare som utbildades på 80-talet? Vi är en del som fortfarande är i livet och vi har erfarenheter av att kombinera en c-kassett och en penna. Under vår utbildningstid saknade ingen internet. Det var lika naturligt frånvarande som Sovjetunionen var närvarande. Vi fick i sanning en mängd konkreta tips som vi tyckte om då men som idag har enbart musealt värde. De grundläggande teorier vi var högst ljumma gentemot då kan idag utgöra hörnstenen i den pedagogik vi med tiden utformar. Konkreta välpreciserade pedagogiska tips är kortlivade. Djupa välbaserade insikter har ett längre liv men de ställer krav för att låta sig förvärvas.

Hur ser utbildningen version 2.0 ut? Vårt samhälle utvecklas i en aldrig tidigare skådad takt. Mängden tillgänglig kunskap växer fortare än småbarn. Framtiden kryper allt närmare inpå livet självt. Till detta ska utbildningen 2.0 anpassas. Då borde den vara ett stabilt operativsystem som enkelt uppdateras. En lärares förmåga att undervisa och inspirera eleverna hör till operativsystemet. Hållbar utveckling är en applikation – en app som bör laddas ner. Nedladdade appar bör ofta uppdateras. Härtill krävs vilja till utveckling hos hela utbildningssektorn. Må den viljan varda oss given! Amen.

Annons