Arkiv | september, 2012

Syna mobbningen!

11 Sep

Ett mediebolag som upprätthålls med allmänna medel publicerar samma dag fyra artiklar om mobbning sida vid sida på sin webbplats. Mobbningen är där specificerad till mobbningen i skolorna. Kommentarerna låter inte vänta på sig. Skola, mobbning, lärare – Det är lättantändligt stoff det.

Det är viktigt att syna mobbningens alla ansikten. Det är också helt i linje med utvecklingen beträffande synen på det som händer där fler än en människa befinner sig. Den som för bara några tiotal år sedan fick stryk blir idag misshandlad. Språkbruket visar att vi idag ser allvarligt på det skedda. Gott så.

Samtidigt tvingas skolor dra ned på kostnaderna. Detta även på orter där skolförvaltningen redan gjort strukturförändringar som drastiskt sänkt kostnaderna. Det belönas med standardmodellens osthyvel redan budgetperioden efter.

I praktiken betyder inbesparingarna sänkt timresurs vilket betyder färre undervisningsgrupper. På ren svenska: Det blir flere elever i varje klass. Samtidigt har det införts vikariestopp på en del håll. Detta betyder att en förhållandevis frisk lärare ska hålla uppsikt även över frånvarande kollegas elever och förse dem med uppgifter. Här skapas alltså situationer där elevgrupper under halva lektionstiden sitter utan vuxen i klassen. Hur månne detta går ihop med kraven på, och viljan till, att eliminera grogrund för mobbning?