Arkiv | oktober, 2012

Ha vi passerat krönet?

13 Okt

Icke tu tal om att det talas stora frågor och ekonomi dessa dagar. Val i USA. Val i Finland – om än i liten skala. Så delas fredspriset ut – till EU! Det finns de som ifrågasätter. På Carl Bildts blogg finns en kommentar om att det bara är Carl och skribenten som tycker det är ett gott val. Efter bläddrande bland kommentarerna kunde jag sanna med.

Har man hunnit så långt i sitt liv att man oroades över eventuella åtgärder från sovjetisk sida när musikalen Chess presenterades första gången kanske man ser fredsarbetet i EU. Låtom oss fortsätta göra så!

Den 10:e oktober dockade SpaceX Dragon som den första kommersiella transportfarkosten med den internationella rymdstationen ISS. Det fanns kommentarer som i detta prisade kapitalismens seger över statliga organisationer. Liksom samarbete inom EU hållit fred i Europa kom samarbetet i rymden att markera slutet på kalla kriget mellan USA och Ryssland.

Håller den personliga framgången och den personliga vinsten på att ta upp den mantel som den kollektiva stoltheten över mänsklighetens framsteg lämnar efter sig? Tål den relativa fred som existerar i Europa, USA, Ryssland, Japan, Kina m. fl. detta? NASAs  pr-mänskor kämpar vilt för att hålla fanan högt sedan det blev omöjligt för dem att i egen regi föra folk och förnödenheter mellan ISS och jorden. Må de lyckas! Må vi som har europeiska pass se kostnader som kopplas ihop med EU i relation till de vinster som erhålls därur.

Låt populister skräna sina kortsiktiga lösningar för döva öron. Låt vår värld ännu vara på väg uppåt mot krönet – mot mål värda att kämpa för. Än vill jag inte utför!

Annons