Arkiv | augusti, 2013

Varför går unga människor i skola?

9 Aug

Första sidan på publika nyhetsförmedlingens webbsida visar ingresser till 43 artiklar. Sju av dem är skolrelaterade, vilket inte är att förundra sig över eftersom skolorna i Finland startas upp i dagarna. Det som är anmärkningsvärt är att ingen av artiklarna berör undervisning och utbildning. Det diskuteras bland annat om huruvida man får sjunga ”Den blomstertid” på skolavslutningen (!), i vilken utsträckning de yngsta eleverna ska kunna ta sig till skolan på egen hand och vilka disciplinära åtgärder en lärare ska få ta till. Mest utrymme i spalterna får dock skolans lov och placeringen av dessa.

Landets näringsminister hävdar att skolornas tidiga start om höstarna gör att turismnäringarna går miste om både jobbmöjligheter och stora pengar . På annat ställe berättas att turismföretagare tvingas stänga i förtid på grund av brist på arbetskraft. Om det nu är så att turister från Mellaneuropa står med öppen plånbok i hand på trappan i slutet av augusti är det väl bara att öppna, tacka och ta emot likvida medel. ”Jobbmöjligheter” tycks i näringsministerns uttalande inte vara synonymt med ”arbetstillfällen” eftersom dessa jobb tydligen ska utföras av skolelever med vaga arbetsavtal.

Skolan är till för utbildning. I växande ålder får unga medborgare uppleva sociala samspel och möjligheter att vidga sin syn på omgivningen. Skolan är en hörnsten i vår demokrati. Den ska inte reduceras till en ”billigast-möjliga-hyfsat-säkra förvaringsplats så länge föräldrarna arbetar. Ej heller ska den utgöra en spelbricka på ekonomins och industrins momentana plan. Den utgör grunden för framtida samhälle, ekonomi och industri.

Annons