Arkiv | februari, 2014

Har ”Olympiska Spel” spelat färdigt?

10 Feb

Vägen till OS i Sotji drabbades av menföre redan från början. Den ryska politiska ledningen verkar ha en vilja att återskapa ett starkt Ryssland ur spillrorna efter Sovjetunionen. Ett stort evenemang som kablas ut till TV-sofforna världen över är manna för den som vill glänsa och det vill han, den politiska ledningen i Ryssland.

Redan nu är det bestämt vem som arrangerar Olympiska spel fram t.o.m. Tokyo 2020. Arrangemangens omfattning gör att förberedelserna på dessa orter redan är igång. Lovande juniorer av idag förbereder sig också. Det kallas långsiktig planering och framförhållning. Det definieras som målmedveten satsning mot stort mål. Just sådant som vi anklagar unga för att sakna. Just sådant som vi säger saknas i politiken. Just det vi säger lyser med sin frånvaro inom ekonomin.

Det är avsaknad av linje, avsaknad av framförhållning, att nu när spelen är igång gå omkring och larma om bojkott. Det första felet begicks när en tvivelaktig demokrati beviljades arrangemangen för spelen. Ju närmare spelen vi kommit desto fler missförhållanden har uppdagats. Förutom rapporter om hur mänskliga rättigheter kränks i Ryssland har larmrapporter om missförhållanden i byggarbetena avlöst varandra.

Invigningen till pågående spel visade upp Ryssland från sin bästa sida. De bästa bitarna ur kultur och historia visades upp. Rysk kultur håller klass! Politiskt budskap kan alltid diskuteras.
Låt oss stanna upp och ställa några frågor. Hade inte också vi visat upp det vi är mest stolta över i vårt land? Hade vi inte i sådan stund blundat för skolskjutningar och knivslagsmål. Visst – Vi är mer lågmälda av oss, men i alla fall.

Hur vore det att tagga ner lite grann på arrangemangen? Kunde vi tänka oss en idrottslig fest i befintliga anläggningar. Vill någon med dagens ekonomiska realiteter i åtanke bräcka tidigare arrangemang blir det lätt till att använda sig av tvivelaktiga metoder. Finns det någon väg ur den vilt roterande karusellen? Ekonomin beträffande sändningsrättigheter har redan kastat många av karusellen. Svart ruta har en tendens till att tunna ut intresset. Gott i alla fall att vi i Finland kan se våra idrottare i allmän television! (åtminstone i OS)

Annons